List of active policies

Name Type User consent
Policy 1 Privacy policy All users

Summary

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว สำหรับ STIPI Academy โดยสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีผลใช้บังคับ: 22 มกราคม 2567

Full policy

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว สำหรับ STIPI Academy
สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มีผลใช้บังคับ: 22 มกราคม 2567

1. บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่ STIPI Academy ดำเนินการโดยสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สรุปวิธีที่เรารวบรวม ใช้ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของเราตามความมุ่งมั่นของเราต่อความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล

2. รายละเอียดเว็บไซต์

 • ชื่อเว็บไซต์: STIPI Academy (stipiacademy.com)
 • วัตถุประสงค์: เพื่อจัดอบรมทางวิชาชีพผ่านสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

3. ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม

 • ข้อมูลส่วนบุคคล: ประกอบด้วยชื่อ อีเมล สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ รูปโปรไฟล์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน รวมทั้งภาพถ่ายและวีดีโอที่เกิดจากการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรม
 • ข้อมูลการใช้งาน: ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่ลงทะเบียน หน้าเว็บที่เปิดดู และรายการที่ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน: รายละเอียดการทำกิจกรรมหลักสูตร ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) จากอาจารย์/พี่เลี้ยง และการส่งการบ้าน

 4. วัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล

 • ข้อมูลส่วนบุคคล: เพื่อเสนอการฝึกอบรม การศึกษาที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล และใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เช่น การแจ้งเตือนการอบรม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลการใช้งาน: สำหรับการวินิจฉัยระบบและความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา
 • ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน: เพื่ออำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม การศึกษา และการประเมิน และเพื่อแนะนำผู้เรียนในเส้นทางการเรียนรู้

 5. การแบ่งปันและการเปิดเผยข้อมูล

 • ข้อมูลจะถูกแชร์กับผู้สอน โค้ช และพี่เลี้ยงที่ได้รับเชิญ เพื่อใช้ดำเนินการในหลักสูตรที่ลงทะเบียนเท่านั้น โดยแชร์ข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการ และไม่รวมถึงรหัสผ่านของผู้เรียน

 6. ความปลอดภัยของข้อมูล

 • เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ STIPI จะระบุตัวผู้ใช้แต่ละคนด้วยตนเองในระหว่างการปฐมนิเทศและพิธีเปิด

7. สิทธิ์ของผู้ใช้

 • ผู้ใช้สามารถเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลของตนผ่านทางอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (เช่น หน้าโปรไฟล์) หรือโดยการติดต่อเจ้าหน้าที่ของ STIPI
 • หากต้องการยกเลิกการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ STIPI

 8. นโยบายคุกกี้

 • คุกกี้ใช้เพื่อให้บริการโดยไม่มีการติดตามข้ามหน้าเว็บหรืออุปกรณ์ ไม่มีการแบ่งปันคุกกี้กับบุคคลที่สาม
 • การจัดการคุกกี้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติมาตรฐานของระบบ Moodle

9. นโยบายเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 • บริการของเราไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และเราไม่ได้รวบรวมข้อมูลจากบุคคลดังกล่าวโดยเจตนา 

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 • หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว​ เราจะโพสต์บนเว็บไซต์ของเราเป็นประกาศใหม่

11. ข้อมูลการติดต่อ

 • สำหรับข้อซักถามด้านความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ STIPI ในสถานที่ หรือผ่านทางอีเมลที่ stipi.admin@mail.kmutt.ac.th

 

เพื่อความเข้าใจที่กว้างยิ่งขึ้นเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว เราแนะนำให้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ มจธ. ที่ https://www.kmutt.ac.th/privacy/คำประกาศเกี่ยวกับความเ/

นโยบายปรับปรุงล่าสุด: 22 มกราคม 2567